Tšehhis ületati piire

Koolitusel “Meet your borders” käisid kaks Eesti naist – Helen ja Vilja. Siinkohal meenutab Helen nädalat Tšehhis.

“Projekti „Meet your borders“ peamiseks eesmärgiks oli läbi viia inimraamatukogu. Metoodika paremaks omandamiseks saime kogeda raamatukogus erinevaid ülesandeid­­­­ , nii administratiivseid kui ka raamatuks olemist.

Minu jaoks oli tegemist uue ja väga huvitava meetodiga, lugejate ning raamatute kohtumised olid liigutavad ning inspireerivad, kuna andsid paljudele võimaluse kohtuda oma eelarvamusega ja seda muuta.

Esimesed päevad möödusid traditsiooniliselt Team building`ga. Korraldustiim oli tegevused jaotanud üle kogu kämpngu ning suurema osa ajast veetsime me vabas looduses erinevaid ülesandeid täites. Mulle meeldis väga, et me ei õppinud loenguvormis ja istudes, vaid kogesime samu asju hoopis läbi sportlike harjutuste. Näiteks ei rääkinud me piirkonna kohalikest probleemidest, vaid sõitsime rongiga naaberlinna olukorda ise uudistama.

Kindlasti on väga tähtis projekti toimumiskoht. Kämping Krystina asub kolme riigi kohtumispunktis ja võimaldab seetõttu oma „piire ületada“ mitmel moel ja suunas. Nädala jooksul sai meile ülesandeks uurida sealset elukorraldust ning levivaid stereotüüpe. Kuigi teine riik on vaid ühe sammu kaugusel, selgus siiski, et omavahelist suhtlust takistavad keelebarjäär ja eelarvamused. Seetõttu tuli tegeleda pigem piiridega inimeste sees.

Isiklikult sain rikkamaks justnimelt kogemuse võrra, tunnetasin oma igapäevaelus-ja töös olevaid probleeme uue pilguga. Õppisin metoodikat, mida kindlasti tulevikus kasutan ja sain mitmeid kontakte järgnevateks projektideks. Mulle meeldis, kuidas erinevatest rahvustest võõrastest inimestest suudeti nädalaga luua meeskond, kes minimaalse abiga sai hakkama suure ürituse korraldamisega. Selle aja jooksul olime me kõik tegelikult raamatud ja saime teineteiselt palju tarkusi.”