Koolitus “Multiple identities – one challenge”

Mis toimus?

19.-26. jaanuaril 2011 ASHA Keskuses, Inglismaal toimus koolitus “Multiple idendities – one challenge. Tackling multiple discrimination in youth work” (Idenditeedirohkus – üks väljakutse. Rohke diskrimineerimise käsilevõtmine noorsootöös)

Projektis osalesid Eesti, Läti, Slovakkia, Küprose, Prantsusmaa, Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia noored vanuses 18-30 eluaastat. Eestit esindasid Julia Vahramejeva, Birgit Purga ja Teele Tuuna.

Projekti korraldas ASHA Foundation ning rahastas Euroopa Komisjoni noorteprogramm Youth in Action.

Projektikoordinaator: Hannele Känd