Koolitus “Creative Tools for Participation”

Mis toimus?

Koolitus nimega Creative Tools for Participation toimus 14.-21. septembrini 2011 Iirimaal, Corkis.

Koolituse eesmärkideks on tuua kokku noorsootöötajad/loojad, kes töötavad erivajaduste ja/või õpiraskustega noortega. Neile tutvustatakse Youth in Action programme, mis võimaldavad uusi võimalusi ka erivajadustega noortele, nad õpivad kasutama loovaid lahendusi osaluse suurendamiseks. Lisaks saab palju uusi kontakte ning koostöövõimalusi. Loovate lahenduste all tegeletakse sel korral graffitiscreen printiga, muusika kui ka mitmete draamalahendustega.
Koolitusel kasutati näidetena noorteprojektide juhtumeid ning õpitakse nende edust ja vigadest.

Koolitust viis läbi Mayfield Arts ja elukohaks on koolituse ajal Ennismore Retreat Centre. Meie osalejad Anneliis Prants, Triin Laas, Liis Lõhmus ja Maarja Lehemets kirjutasid oma elamustest nii.

Projektikoordinaator: Merli Antsmaa