Noortevahetus “Houda ju du?”

Mis toimus?

14.-20. augustil 2010 toimunud projektis esindasid Eestit Liina Kraun, Riina Nõupuu, Julia Vahramejeva, Anett Reilent ja Merli Antsmaa.

“Houda ju du?” teemaks on tarbimise teadlikkus ning säästev areng. Erinevate töötubade ning põnevate mitteformaalsete tegevuste kaudu suheldakse keskkonna ja  säästlikkuse teemadel. Projektis osalevad Poola, Eesti, Türgi, Sloveenia ja Prantsusmaa noored.

Projekti peakorraldaja on Polskie Forum Edukacji Europejskiej ja seda rahastatakse Euroopa Komisjoni noorsootööprogrammist Youth in Action. MTÜ Kahil on siin partnerorganisatsiooni roll, mis tähendab, et saadab korraldajale Eestit esindava grupi ning abistab projekti ajal mõnede ettevõtmiste (nt töötubade) läbiviimisega.